Kaminari Inabikari Ryu

Duševný aspekt

Duševný aspekt je náväzne rozvíjaný na preberané techniky v základných a aj samostatných sedeniach, ktoré formujú spôsob používania myslenia v jeho pôvodnej neoklieštenej forme. Vznik úsudku a možných súvisiacich dejov, vychádza z prírodných zákonitostí. Takto je žiak pripravovaný na tvorenie bojovej taktiky (stratégie) v užšom zmysle (samotná bojová situácia) a širšom zmysle (príprava bojového plánu).